Kumiko Seki
Kayoko Sekikawa
Kiyoe Seno
Misao Taira
Kae Takeuchi
Hideko Tai
Chiyoko Takayanagi
Noriko Tamura
Yasuko Takeda
Keiko Tanaka
Chizuko Tanaka
Mikiko Tanaka
Sachiko Tanabe
Ikumi Tsuji
Kyoko Tsutsumi
Keiko Tsumoto
Yuriko Chiba
Hisako tsubaki
Atsuko Tonooka
Seiko Terada
Itsuko Toda
Eiko toyoda
Yuko Nagai
Kiyoko Hasegawa
Mika Nakashima
Takako Nakama