Hideko Tai
Misao Taira
Chiyoko Takayanagi
Kae Takeuchi
Yumiko Takekawa
Yasuko Takeda
Miyuki Takenaka
Michiko Takemoto
Keiko Tanaka
Chizuko Tanaka
Naomi Tanaka
Sachiko Tanabe
Noriko Tamura
Hiroko Tanaka
Ikumi Tsuji
Yuriko Chiba
Kyoko Tsutsumi
Keiko Tsumoto
Seiko Terada
Itsuko Toda
Yuko Nagai
Yumiko Nagasawa
Mika Nakashima