Etsuko Abe
Reiko Amano
Sachiko Ando
Takemi Ikegaki
Kyoko Ishii
Kyoko Araoka
Mikako Araki
Misato Ando
Hiroko Iai
Kazue Iino
Kaoru Ishikawa
Kumiko Ishikawa
Mutsuko Ichikawa
Kayo Ito
Masumi Iguchi
Tomiko Ishimine
Machiko Ichiki
Sachiko Imai
Reiko Imai
Yukiko Imasaka
Michiko Iwasaki
Masuko Utsumi
Yoriko Egawa
Chieko Ichihashi
Hikari Ueda
Reiko Weda
Yoko Ebihara
Junko Ohmi