Hiroko Ooi
Haruko Ooiso
Masae Okuma
Taeko Otsu
Terumi Ookawa
Junko Ohashi
Fumiko Ohmichi
Mineko Onuma
Akemi Okada
Kanako Okamoto
Keiko Ogawa
Misako Oka
Yoshiko Okazaki
Ruriko Okazaki
Kazuko Ogihara
Kimiko Okumoto
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Nobuko Okamoto
Reiko Ogawa
Eiko Ozawa
Yoshiko Ozawa
Yuko Oshikata
Wako Ono
Ryoko Kawashima
Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda