Orie Kasahara
Hisako Katayama
Rie Katsumata
Rika Katsurayama
Yukiko Katoh
Yukiko Kamao
Kuniko Kamiya
Junko Kamei
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Ryoko Kawashima
Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda
Kazuko Kihara
Kaori Kiyuna
Yuko Kirimoto
Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Yoshie Kubo
Hikaru Kubota
Akemi Kurogouchi