Keiko Ogawa
Reiko Ogawa
Kazuko Ogihara
Kimiko Okumoto
Eiko Ozawa
Yoshiko Ozawa
Yuko Oshikata
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Wako Ono
Orie Kasahara
Hisako Katayama
Rie Katsumata
Yukiko Kamao
Kuniko Kamiya
Junko Kamei
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Ryoko Kawashima
Chizuru Kawahara
Keiko Kanno
Miyuki Kitsuda
Kazuko Kihara
Kaori Kiyuna
Yuko Kirimoto