Keiko Ogawa
Reiko Ogawa
Kazuko Ogihara
Kimiko Okumoto
Eiko Ozawa
Yoshiko Ozawa
Yuko Oshikata
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Orie Kasahara
Rie Katsumata
Yukiko Kamao
Kuniko Kamiya
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Ryoko Kawashima
Chizuru Kawahara
Keiko Kanno