Kaori Kiyuna
Yuko Kirimoto
Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Yoshie Kubo
Hikaru Kubota
Akemi Kurogouchi
Yoko Kurosaka
Mieko Koike
Sachiko Mori
Mika Koshiishi
Yoko Kojima
Ryuko Kojima
Hideko Kobayashi
Norie Komiyama
Yasuko Saigo
Keiko Saito
Hiroko Saito
Kyoko Sakaguchi
Yasuko Sakamoto
Nobuko Sagawa
Michiko Sakurai
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Toshie Sato