Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Yoshie Kubo
Akemi Kurogouchi
Yoko Kurosaka
Mieko Koike
Sachiko Mori
Mika Koshiishi
Ryuko Kojima
Hideko Kobayashi
Yasuko Saigo
Keiko Saito
Hiroko Saito
Kyoko Sakaguchi
Yasuko Sakamoto
Michiko Sakurai
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Toshie Sato