Hiroko Saito
Yasuko Sakamoto
Michiko Sakurai
Hiroe Sasaki
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Toshie Sato
Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Junko Shibano
Takako Shibusawa
Atsuko Shimakata
Sumiko Shimizu
Yoko Shimizu
junko Shobayashi
Yasuko Sugihara
Tomoyo Suzuki
Michiko Suzuki
Kyoko Sudo
Kumiko Seki