Mamiko Inoue
Sachiko Imai
Akemi Imaizumi
Yukiko Imasaka
Motoko Iwasaki
Ikuko Iwata
Fumeko Iwadare
Sawako Ueda
Hikari Ueda
Reiko Ueda
Hiroko Uchikura
Masuko Utsumi
Fumiko Eguchi
Junko Oumi
Hiroko Ooi
Haruko Ooiso
Terumi Ookawa
Taeko Ootsu
Mineko Oonuma
Yoshiko Okazaki
Ruriko Okazaki
Nobuko Okamoto
Hiroko Okyudo
Kimiko Okumoto
Yoshiko Ozawa