Mika Oda
Atsuko Odagiri
Setsuko Ochiai
Naoko Onoue
Asako Obata
Orie Kasahara
Masae Katayama
Rie Katsumata
Rika Katsurayama
Kanako Kaneko
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Rieko Kawai
Chizuru Kawahara
Keiko Kanno
Kaori Kitamura
Kimiko Kuninobu
Naoko Kunihiro
Maki Kuhara
Yoshie Kubo
Shoko Kuroiwa
Akemi Kurogouchi
Mieko Koike