Sachiko Imai
Reiko Imai
Akemi Imaizumi
Yukiko Imasaka
Michiko Iwasaki
Ikuko Iwata
Fumeko Iwadare
Sawako Ueda
Hikari Ueda
Reiko Ueda
Masako Utsumi
Masuko Utsumi
Yoriko Egawa
Fumiko Eguchi
Yoko Ebihara
Junko Oumi
Hiroko Ooi
Haruko Ooiso
Terumi Ookawa
Masae Okuma
Mineko Oonuma
Junko Oohashi
Fumiko Oomichi
Yoshiko Okazaki
Ruriko Okazaki