Mamiko Inoue
Sachiko Imai
Akemi Imaizumi
Yukiko Imasaka
Michiko Iwasaki
Ikuko Iwata
Fumeko Iwadare
Sawako Ueda
Hikari Ueda
Reiko Ueda
Hiroko Uchikura
Masuko Utsumi
Yoriko Egawa
Fumiko Eguchi
Yoko Ebihara
Junko Oumi
Haruko Ooiso
Terumi Ookawa
Masae Ookuma
Taeko Ootsu
Mineko Oonuma
Fumiko Oomichi
Yoshiko Okazaki
Ruriko Okazaki
Akemi Okada